Examination Fees

ÖSD exam prices 2021

Modules Examination Manila

ExamExam modulesExamination fee in EURExamination Fee in PHP
ZA1Written examEUR 142.00PHP 5,100.00
Oral examEUR 92.00PHP 7,900.00
ZA2Written examEUR 154.00PHP 6,000.00
Oral examEUR 108.00PHP 8,600.00
ZB1ReadingEUR 80.00PHP 4,450.00
ListeningEUR 80.00PHP 4,450.00
WritingEUR 93.00PHP 5,200.00
OralEUR 92.00PHP 5,100.00
ZB2Written examEUR 206.00PHP 5,100.00
Oral examEUR 92.00PHP 11,500.00

Complete Examination Manila

ExamExam modulesExamination fee in EURExamination Fee in PHP
ZA1ÖSD Certificate A1EUR 181.00PHP 10,100.00
ZA2ÖSD Certificate A2EUR 208.00PHP 11,600.00
ZB1ÖSD Certificate B1EUR 254.00PHP 14,200.00
ZB2ÖSD Certificate B2EUR 261.00PHP 14,600.00